Jab Bouwkundig Advies

Naam Jan Allard Benak
info@jab-bouwkundigadvies.nl
Telefoon: 06-51629674

   

Calculatie

calculatie begrotingEen goede voorbereiding en het bepalen van de uitgangspunten worden vaak onderschat, echter dit is minstens zo belangrijk. In de bouwkostenraming worden alle kosten (op basis van ervaringscijfers) opgenomen die gemaakt moeten worden om het project te realiseren. Door het opstellen van een  begroting wordt voorkomen dat het gestelde budget wordt overschreden. Wilt u een begroting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ook kan JAB Bouwkundig Advies voor de zakelijke markt een bouwkundige calculatie verzorgen, waarbij wij het rekenwerk uit handen nemen van onze zakelijke opdrachtgevers. De calculaties werken wij uit in het calculatieprogramma WpCalc-Lt.

Subsidie

BRIM-subsidie monument

Om in aanmerking te komen voor BRIM-subsidie (Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten), moet uw Rijksmonument vallen onder één van de onderstaande categorieën:

Afhankelijk van de categorie gelden verschillende subsidiepercentages. De subsidie wordt verstrekt over de subsidiabel te stellen restauratiekosten. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze subsidie dient u een 6-jaren Periodiek Instandhoudings Plan (PIP) in te dienen. Ons bureau kan voor u een PIP-plan opstellen en de subsidieaanvraag indienen. De daarop volgende werkzaamheden waaronder het aanvragen van offertes en de begeleiding van het werk kunnen wij ook voor u verzorgen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.cultureelerfgoed.nl en www.monumenten.nl.

Subsidie asbestdak eraf, zonnepanelen erop

Vanaf 1 januari 2024 worden asbestdaken (golfplaten en dakleien) verboden. Dat betekent dat eigenaren hun daken voor 2024 moeten vervangen. Landelijk is daarom de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop' in het leven geroepen. Wij kunnen u helpen deze subsidie aan te vragen.