Jab Bouwkundig Advies

Naam Jan Allard Benak
info@jab-bouwkundigadvies.nl
Telefoon: 06-51629674

   

Bouwadvies

JAB Bouwkundig Advies heeft de kennis in huis om verschillende bouwbesluit- en bouwvergunnings berekeningen te maken:

Bouwbesluittoetsing

Naast de bouwkundige tekeningen dient voor een omgevingsvergunning tevens te worden aangetoond dat het nieuw te bouwen plan voldoet aan de in het bouwbesluit gestelde regels.

Hiervoor hanteert JAB Bouwkundig Advies een standaard bouwbesluittoetsing. Deze rapportage geeft voor de meeste gemeentes voldoende informatie voor het afgeven van de omgevingsvergunning. Indien een gemeente aanvullende gegevens wenst, kan dit uiteraard door JAB Bouwkundig Advies worden verzorgd.

In de rapportage worden onderstaande onderdelen uitgewerkt:
•Maatvoeringen trappen en vloerafscheidingen
•Luchtverversing (ventilatie)
•Spuiventilatie
•Daglicht
•Verblijfsgebieden en verblijfsruimtes
•Gebruiksoppervlakte
•Toiletten en badruimtes
•Buitenberging
•Buitenruimtes
•Energiezuinigheid

EPC berekening

Middels een EPC berekening wordt getoetst of de nieuw te bouwen woning voldoet aan de energiezuinigheids en duurzaamheid eis. EPC staat voor Energie Prestatie Coëfficiënt, deze geeft de verhouding weer tussen het ontwerpafhankelijk toelaatbare energieverbruik van de woning en het energiegebruik op basis van de bouwkundige en installatietechnische maatregelen.

De Energie Prestatie Coëfficiënt voor woningen heeft momenteel een eis van 0,4.

De bepaling van de EPC is altijd een samenspel van eisen/regelgeving enerzijds en wensen (kosten/comfort) anderzijds. De toe te passen maatregelen zullen daarom niet standaard zijn en voor definitief maken van de berekening met u worden doorgenomen.

Mocht u een bouwkundige advies over bouwvergunning en berekening willen welke hier niet concreet vermeld wordt, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.