Jab Bouwkundig Advies

Naam Jan Allard Benak
info@jab-bouwkundigadvies.nl
Telefoon: 06-51629674

   

meppelContact

Jan Allard Benak

Burgemeester Buitenweg 9
7961 CP  Ruinerwold
06-51629674
info@jab-bouwkundigadvies.nl

Bezoekadres
Dijkhuizen 66
7961 AM  Ruinerwold

  

Voor vragen en/of het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u het onderstaande formulier invullen
en ik neem spoedig mogelijk contact met u op.

 

Privacy verklaring

JAB Bouwkundig Advies JAB Bouwkundig Advies, gevestigd aan Dijkhuizen 66 Ruinerwold, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.jab-bouwkundigadvies.nl Dijkhuizen 66 Ruinerwold 0651629674


Persoonsgegevens die wij verwerken
JAB Bouwkundig Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
JAB Bouwkundig Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- burgerservicenummer (BSN)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
JAB Bouwkundig Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming
JAB Bouwkundig Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JAB Bouwkundig Advies) tussen zit. JAB Bouwkundig Advies gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JAB Bouwkundig Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens      > tot opdracht verstreken is  
Personalia                                  > tot opdracht verstreken is                    
Adres                                         > tot opdracht verstreken is  
Enzovoort                                   > tot opdracht verstreken is  


Delen van persoonsgegevens met derden
JAB Bouwkundig Advies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
JAB Bouwkundig Advies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@jab-bouwkundigadvies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. JAB Bouwkundig Advies zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

JAB Bouwkundig Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
JAB Bouwkundig Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet

 

 

 


Naam:
Telefoonnr.
E-mail adres:
Bericht: